TÜRKİYE’DE DÖRT MİLYONA YAKIN ERMENİ YAŞIYOR!

Türkiye’de kabaca 2 milyon kripto (gizli) Ermeni var. Analiz

(Makalenin İngilizce orijınalini kendi yaptığım tercümenin sonuna ekledim. Arzu edenler orijinalini de okuyabilirler).

ERİVAN. – Analizci Haykazun Alvrtsyan Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’deki İslamlaştırılmış Ermeniler meselesi nin toplum için ciddi bir siyasi sorun haline geldiğini iddia etti.

Alvrtsyan’ın ifadesine göre, ” Türkiye’de bu konuda pek  ayrı görüşler  var: Ülke idarecileri,  milliyetçileri  ve aydınları  bu konuyu aydınlığa  çıkarmaya çalışıyorlar” .

Analist , Türkiye’deki İslamlaştırılmış Ermenilerin iki büyük gruptan oluştuğunu belirtiyor. Birinci grubun,  geçmişi arkasında bırakıp ileriye doğru yola devem etmek isteyen bir  ara bulma grubu olduğunu, diğer grubun ise ulusal kimliklerini açıkça ifade etmek  isteyen kripto-Ermeniler – yani gizli Ermeniler olduğunu ifade ediyor.

Konuşmacı, kripto ve İslamlaştırılmış Ermeniler hakkında bazı şeylerin zaten bilindiğini ekledi. Ona göre: “Bu konuda birhayli araştırma yapıldı ve bazı bilgiler bizim için zaten mevcut. Bu verilere göre [Türkiye’de] yaklaşık dört milyon İslamlaştırılmış Ermeni var; onların bir buçuk ila iki milyonu kripto-Ermeni; bu sayı gerçeklerden çok uzak olamaz,” Haykazun Alvrtsyan.  Kaynak: 16 11 2013 https://news.am/eng/news/181071.html

Makalenin orijinali: https://news.am/eng/news/181071.html

Kimse yalan veya yanlış bir haberin altına imzasını atmak istemez. Makalenin yayımlandığı NEWS.am adlı ajansı araştırdım ve ifadelerine  göre: ” Ermenistan merkezli NEWS.am bağımsız bilgi analiz ajansı, bilgi ürünlerinin üretimi ve yayılmasında uzmanlaşmıştır. Ajansın ana hedef grubu Ermenistan ve Dağlık Karabağ’daki sosyal, politik ve ekonomik gelişmeler ile dünyadaki Diaspora toplulukları hakkında zamanında ve güvenilir bilgi edinmek isteyen bireyler ve organizasyonlardır. Ajans ayrıca Güney Kafkasya bölgesindeki güncel olaylara, sorunlara ve eğilimlere odaklanmaktadır”. Bir de televizyon kanalına da sahip  olan bu ajans her ne kadar bağımsız olduğunu iddia etse de, tüm Ermenistan medyaları gibi,  Ermenistan resmi makamlarının ve Ermeni diasporasının propogandasını yapmaktadır. Haykazun Alvrtsyan, halihazırda  Batı Ermeni Sorunları Çalışma Merkezi direktörüdür. Bu sebepten verdiği rakamların resmi kanallarından geldiğini kabul edebiliriz.

GEÇEN ASRIN EN BÜYÜK YALANI ”ERMENİ SOYKIRIMI”

 Şimdi gözlerimizi makalenin son bölümüne çevirelim: Alvrtsyan, ” Bu verilere göre [Türkiye’de] yaklaşık dört milyon İslamlaştırılmış Ermeni var; bunlardan bir buçuk ila iki milyonu kripto-Ermeni; bu gerçeklerden çok uzak olamaz. ” demekle, acaba ne ifade etmek istiyor? 

Gelin bu iddiayi birlikte mercek altına koyarak düşünelim:

Halihazırda  Batı Ermeni Sorunları Çalışma Merkezi direktörü olan Haykazun Alvrtsyan’ın, 6 sene önce böyle bir makaleyi news.am gibi Ermenistan hükümetinin yayım organlarından birinde  yayımlaması hayır mı şer mi? Alvrtsyan bu yazısıyla bizlere göz dağı vermek mi istiyor? Yoksa soykırımı idddialarının çürüklüğü idrak edildiği için, şanlı bir geri çekilme hareketi yaparak, Türkiye – Ermenistan ilişkilerini  yumuşatmak için bir yol bulmaya mı çalışıyor?

Yerli ve yabancı kanallarda Osmanlı devrine ait nüfus istatistiklerini araştırırsak: Osmanlının  o zamanki Ermeni nüfusunun 1,5 – 2 milyon oduğunu görürüz. Eğer, Ermenilerin verdikleri rakamlar  doğru ise, bu nüfusun hepsinin soykırımına uğrayarak son ferdine kadar katledilmiş olmaları gerekmez mi? O zaman Alvrtsyan’ın sözünü ettiği  Türkiye’de yaşayan 4 milyona yakın  Ermeni nereden geliyor?  1915’te Kökleri kurutulduysa şimdi hayatta olanlar  bereketli topraklarımızda tohumdan mı yetişti?

Wikipedia’ya göre halihazırda Ermenistan’ın nüfusu  2,93 milyon.   Bu demek oluyor ki Türkiye’de  yaşayan Ermeni sayısı Ermenistan’da yaşayanlardan  kabaca bir milyon daha fazla! Ermenistan, Sovyetler birliğinin dağılmasından sonra bağımsız bir cumhuriyet oldu. Neden şimdi Türkiye’de baskı altında yaşadıkları iddia edilen bu kripto Ermeniler ana vatanlarına  göçerek orada hür olarak yaşamak istemiyorlar?  Rus baskısından kurtulup istiklaline kavuşan bu memleketin genç nesli neden bir an önce Ermenistandan kaçıp Türkiye’ye veya başka memleketlere çalışmak için gidiyor?

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye’ye turist olarak gelen daha sonra vizeleri biten ama Ermenistan’a geri dönmeyen 100 bin kaçak Ermenistan vatandaşının olduğunu ifade ederek bunların derhal sınır dışı edilmesini istiyor.   Türkiye’nin Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerini, sözde Batı Ermenistan diye adlandıran ve Ermenistan’ın Türkiye karşıtı politikalarını destekleyen bu kaçak Ermeniler, Ermeni lobisinin güçlü olduğu iki ülkeden biri olan Fransa’nın 24 Nisan gününü sözde Ermeni soykırımı olarak anma günü ilan etmesini teklif eden ve lobi oluşturan zihniyete hizmet ediyorlar.

Ayrıca Gülbey, ”Siyonist emperyalistler ve yandaşlarının hep gündeme taşıdığı Suriyeli göçmenler kadar neden bu kaçak Ermenileri gündeme getirmiyorlar. Türkiye’de yapılan Gezi Parkı gösterilerinde en ön saflarda bulunan ve sosyal medyada videolar paylaşan bu kaçak Ermenilerin diğer terör örgütlerinin eylemlerinde yer aldıkları haberlerini almaktayız” diyerek bizleri uyarıyor. Diğer bir sorun bu kaçaklara kimler  ne amaçla iş, aş ve barınak veriyor? Türkiye’de de güçlü bir Ermeni diasporası var mı?  Bu kadar kaçak nasıl oluyor da göze çarpmıyor?

GEÇEN ASRIN EN BÜYÜK YALANI ”ERMENİ SOYKIRIMI”

Ermeniler soykırımı mefhumunun Türkler tarafından bulunduğunu iddia edip merceğin altına 1915-16 senelerini getirmeğe çalışıyorlar. Hakikatte, olaylar çok seneler önce Osmanlının Millet – i sadıka diyerek onurlandırdığı Ermenilerin, Avrupa devletlerinin kışkırtması ve Rusya’nın desteğiyle,  Büyük Ermeni hükümetini kurmak için  bölgedeki, çoğu  Kürt olan,  müslümanları katletmeye başlamaları ile başlar. Üstelik, katliamlar sadece Osmanlı sınırları içinde değil, Kafkasya’da  Azerbaycan toprakları içerisinde de devam  etti. Bu arada bölgede yaşayan yahudiler de Ermenilerin elinden  tarihin ilk soykırımını yaşadılar!    https://www.jpost.com/Blogs/News-from-Arye-Gut/The-first-massacre-of-innocent-Jews-before-the-Holocaust-553602

1878 Berlin Konferansı‘ndan sonra Osmanlı Devleti sınırları içindeki terör ve katliam eylemlerini hızlandıran Ermeni Hınçak ve Taşnak örgütleri düzenli bir ordu haline dönüşerek müslüman köylerini basıp müdafaasız halkı katletmeye başladı. Rusya “Şark Vilayetleri”ne yönelik emellerini açıkça ifade ederek işgal hazırlıklarına başladı.  Padişah, bölgede “asayişin temini, Ermeni şaki ve katillerin tedip edilmesi ve Rus işgaline karşı” halktan silahlı güçler oluşturmayı kararlaştırdı. Bu sebeple, 1890 yılı sonrasında Doğu Anadolu’da halkı korumak ve bir Ermenistan devletinin kuruluşunu engellemek amacıyla Hamidiye Alayları kuruldu. (devam edecek)

TÜRKİYE’DE  BİR ERMENİ DİASPORASI VAR Mİ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki, çoğunluğu kürt olan, müslüman halkı hunharca katleden Ermeni teröristler sonraları  daha da azıtarak, Sultan II. Abdülhamid’e, 21 Haziran 1905’te bir Cuma namazı çıkışı Yıldız Hamidiye Camii önünde içinde saatli bomba bulunan bir bir aracı patlatarak  bir suikast girişimi gerçekleştirdiler. II. Abdülhamid’in Şeyhülislam ile sohbet etmesi suikasttan yara almadan kurtulmasını sağladı. Ancak sultanın maiyyetinden 26 kişi bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Sonra, Doğu Anadoluyu işgal eden Rus ordusuyla birleşen bu teröristler bir milyondan fazla  müslümanı akıllara gelmeyecek metodlarla katlettiler. Açıkçası, soy kırımına uğradıklarını iddia edenler Osmanlı değil Ermenilerdir. BİZ SADECE VATANIMIZI VE VATANDAŞLARIMIZI KORUDUK.

Yazımın sonunda dikkatinizi bir noktaya daha çekmek istiyorum. Ben lise tahsilimi Türkiye’de yaptım. Hiç bir tarih kitabında Ermenilerin yaptıkları müslüman soykırımından bahseden bir satıra rastladığımı hatırlamıyorum. Acaba ben mi tarih derslerinde uyudum yoksa bu konu bilinçli olarak mı müfredat programına konulmadı? Osmanlıyı değersizleştirmek için yapılan ”tarihi tahrif” hareketi burada da mı devreye girdi? Ermenistan’da abideler dikilir, insanların beyni yıllardır soykırım iddiasıyle yıkanırken neden kimse bizlere hakikatleri öğrenme fırsatı vermedi? Neden, 27 sene Türkiye’yi idare eden ve çakirdek  çitleyen eşeğin bile heykelini diken CHP katliama uğrayanların hatırasına Ankara veya İstanbul da bir abide yaptırmadı? Katledilenlerin çoğu Kürt olduğu için mi?

Müfredat programı hakkında  yaptığım araştırmada bulduğum netice:

”2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti ortaöğretim programlarında Ermeni meselesinden anlaşılan, İstiklalSavaşı sırasında Ermeni topluluklarıyla yapılan mücadeledir. Ancak Ermeni meselesinin ders kitaplarına ve müfredata girmesi noktasında 2002 kritik birdönem olmuşa benzemektedir. 16 Nisan 2002 tarihli, altındaMilli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun ve başta Talim ve Terbiye Dairesi’nin başkanı ve diğer üyelerinin imzası bulunan  bir genelge yayımlanarak uygulamaya konulmuştur”. Kısacası Ermeniler 2002 ye kadar sınırın öbür tarafında  ”SOYKIRIMI” diye bağırırlarken biz herşeyden bihaber  göbeğimizi kaşırmışız!

https://www.google.com/search?q=m%C3%BCfredat+programinda+ermeni+soykirimi&oq=m%C3%BC&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j69i61j0.5439j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Kafama takılan diğer bir soru ”özleştirme” veya ”dil inkılabı” adı verilen, dilimizin uydurma kelimelerle doldurulmasıdır. İngilizler hala Shakespeare’i orijinal dilinde okuyabiliken, biz neredeyse  Anıt Kabir’e, yeni nesil anlasın, diye Atatürk’ün gençliğe hitabesinin  yanına uydurmasyoncasını asacağız. Ben haberim olmadan bağnaz olmuşum. Acaba birileri konuştuğumuz dili uydurma kelimelerle doldurup dil birliğimizi parçalamak için çalışıyor? Dilimize, tarihimize ve milli değerlerimize sahip çıkalım!

Bilmem biliyormusunuz: Mustafa Kemal’e Atatürk adının verlmesini teklif eden Türk Dil Kurumunun ilk genel sekreteri Agop Martayan (Dilaçar) idi. Herhalde TDK kurulduğu zaman memlekette Türkçe bilen Türk olmadığı için!  Atatürk imzası da Hagop Vahram Çerçiyan tarafından yazıldı! ”NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE”!

Ermeni soykırımı iddialarında Hakikati öğrenmek istiyorsanız ilişikteki videoyu izleyiniz! https://www.youtube.com/watch?v=-5VK-GFJXfY

 

 

DÜŞÜNCELERİNİ YAZ, SESİNİ DUYUR

Lütfen Yorumunuzu yazınız
Adınız