‘Hasan’ları zorla ‘Hans’ yapıyorlar

Hayvan sevgisinin insan sevgisinin önüne geçtiği ve nikâhsız birlikteliklerin nüfus artış oranına büyük sekte vurduğu Batı, gözünü Müslümanların çocuklarına dikti. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslüman çocuklarının, sudan bahanelerle ailelerinden koparıldığı ve yurtlara yerleştirilerek bir Hristiyan gibi yetiştirildiği ortaya çıktı.

‘Hasan’ları zorla ‘Hans’ yapıyorlar
Genç nüfusun hızla eridiği Avrupa’da, Müslüman ve Türk çocuklarının ailelerinden kopartılarak Hristiyanlaştıkları ortaya çıktı. Hiçbir ciddi gerekçe olmadan ailelerinden kopartılan Müslüman çocukların, yetiştirme yurtlarına yahut koruyucu ailelerin yanına verilerek kültürel bir asimilasyona tabi tutuldukları bildirildi. Müslüman çocukların en çok el konulan Avrupa ülkelerinin; AlmanyaHollanda ve Belçikaolduğu tespit edildi. Almanya her yıl 4 bin Müslüman çocuğu ailelerinden alıkoyarken bu çocukların yüzde 25’inin Türk olduğu ve şu ana kadar 100 bin Türk çocuğunun ailelerinden koparıldığı belirlendi. Hollanda’da el konulan çocukların yüzde 75’inin, Almanya’da ise yüzde 60’ının yurtlara yerleştirildiği ve buralarda din değiştirme seanslarına götürüldükleri kaydedildi.

Türk çocuklar hedefte

Soykırımı atalarından miras olarak devralan Batılı ülkeler, şimdi de kültürel bir soykırıma imza atıyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zulüm örneğini hayata geçiren Avrupalı devletler, gözlerini kestirdikleri Müslüman ve Türk çocuklarını ailelerinden kopartarak Hristiyanlaştırıyor. Gayrimeşru ilişkilerin hızla artması nedeniyle aile mefhumu dağılan ve doğum oranı hızla düşen Avrupa’da Müslüman çocuklar devşirilerek öz benliklerinden kopartılıyor. Hristiyanlaştırdıkları Müslüman çocuklardan genç bir nüfus elde etmek isteyen Batılı devletler, gurbetçi ailelerin gözyaşı üzerine bir gelecek inşa ediyor. ‘Aile içi şiddet’, ‘psikolojik baskı’, ‘maddi yetersizlik’ gibi ucu açık ve Batılı normlar üzerinden Müslüman çocuklara el koyan Avrupa, göz göre göre çocuklarımızı devşiriyor. Almanya, Hollanda ve Belçika, Türk ve Müslüman çocuklarına el koyan Avrupa ülkeleri arasında başı çekiyor.

Aidiyet krizi oluşturuluyor

Almanya her yıl 4 bin Müslüman çocuğuna çeşitli gerekçelerle el koyuyor. El koydukları Müslüman çocukların yüzde 25’ini Türkler oluşturuyor. 1965 yılında bugüne kadar 100 bin Türk çocuğunu ailelerinden kopartan Almanya, evlatlarımızın beynini iğdiş ediyor. Almanya’da ailelerinden kopartılarak yurtlara yerleştirilen çocukların oranı yüzde 60 iken, bu oran Hollanda’da yüzde 75’i buluyor. Yurt çocukları din değiştirme seanslarına tabi tutuluyor. Aileleri ve mensup oldukları milletler kötü gösterilerek çocuğun, kendi değerlerine yabancılaşması sağlanıyor. Bir aidiyet krizi yaşamaya başlayan çocuk, yetiştirildiği ortamın değerlerini benimsemeye başlıyor.

Koruyucu aile tehlikesi

Belçika ve Almanya’da faaliyet yürüten ‘Gençlik Daireleri’ ise Müslüman çocukları ailelerinden kopartırken, sistematik bir asimilasyon sürecini de titizlikle yönetiyor. ‘Gençlik Daireleri’, ‘evin rutubetli’ olmasını bile bahane göstererek çocuğu ailesinden alabiliyor. Velayet davalarında mahkemeleri yönlendirme gücüne sahip olan Gençlik Dairleri, hazırladıkları mesnetsiz raporlarla çocuğa el konulmasını kolaylaştırabiliyor. Sözde koruyucu ailelerin yanına verilen çocuklar ise cinsel taciz ve uyuşturucu belasıyla yüz yüze geliyor. El konulan Müslüman çocuklar kasıtlı olarak eşcinsel davranışları bulunan ve uyuşturucu kullanan ailelerin gözetimine veriliyor.

DÜŞÜNCELERİNİ YAZ, SESİNİ DUYUR

Lütfen Yorumunuzu yazınız
Adınız