CUMHURİYET DEVRİNDE NE ZAMAN BİR VAKA – İ HAYRİYE OLACAK?

Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay), 16 Haziran 1826 tarihinde, İstanbul’da Osmanlı padişahı II. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı’nın topa tutularak yok edilmesi ve sağ kalanların ise idam edilmesi ile sonuçlanan olaylara verilen isimdir. 

Yeniçeri, Osmanlı Devleti’nde askerî bir sınıftı. Kuruluşunu Orhan Gazi veya I. Murad dönemlerine dayandıran farklı görüşler bulunmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarının genişlemesi ile, Hıristiyan çocukların 8-18 yaşlarında alınarak yetiştirilmesi (devşirme) ile oluşturulmaya başlanan Yeniçeri Ocağı, padişaha bağlı piyade kısmını kısmını oluşturmaktaydı.

Ocaklarının en itibarlısı olan Yeniçeri Ocağı savaşlarda padişahın bulunduğu merkez kolunda bulunur, savaş esnasında padişah onların arkasında ve ortasında at üzerinde dururdu. Sefere gidişlerde ve konaklarda yeniçeriler padişahın etrafında bulunup onu muhafaza ederlerdi.

Yeniçeriler barış zamanında İstanbul’u korurlardı. Ayrıca devletin farklı bölgelerinde konumlanmış yeniçeri birlikleri de vardı.

16.asır ortalarına kadar geçici hadiseler istisnai olmak üzere yeniçeriler arasına I. Murat zamanında konmuş olan itaat-ı mutlaka usulü sayesinde sıkı bir disiplin vardı. Ayrıca Kanuni’ye kadar padişahların ordularının başında bulunmaları ve en ufak yolsuzluklarına bile göz yummamaları yeniçeri ocağını devrin en modern ve düzenli ordusu yapmıştı. 

Yeniçeri ocağınun çözülmeye başlaması III. Murat döneminde başlar. Bu dönemde yeniçeriler arasında evlilerin sayısının artar ve yeniçeriler askerlik dışı işlerle (ticaret ve esnaflık gibi) de uğraşmaya başlarlar.

17.yüzyıldan itibaren ocağın kanunnamelerinin bir tarafa bırakılıp yerlerine yeni geleneklerin alması yeniçeri ocağını devletin temel dayanağı olmaktan çıkarır. Ocak devlet içindir prensibinin yerini devlet ocak içindir prensibi alır. Ayrıca İstanbul’da zaman zaman meydana gelen isyan hareketlerinde başlıca kuvvet olan yeniçerilerin savaşlarda gösterdikleri korkaklık, itaatsizlik ve gevşeklik nedeniyle yalnız savaş zamanlarında toplanan bir asker haline gelen yeniçeriler, barış zamanında memleketin başına bela olmaya başlarlar.

Sonunda, yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğunun şan ve şevketini sağlamış olan, fakat sonradan  bir çete şekline girerek devleti çıkmaza sokan yeniçeri ocağı Sultan II Mahmut’un emriyle defterden silinir ve yeniçerilerin perişan edildiği haberi her tarafta sevinç ile karşılanır.

II. Mahmut bir Hatt-ı Hümayun yayınlayarak yeniçerilerin devlete ve millete yaptıkları kötülükleri sayar ve ocağın kaldırıldığını belirtir. Böylece ocak tarihe gömülür ve olay tarihimize vaka – hayriye, hayırlı vaka diye geçer.

Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal CHP’yi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine getirmek için kurdu ancak, halihazırda kurduğu parti, her fırsatta dahili ve harici düşmanlarımızla saf tutarak, ülkemizi zararına çalışan bir unsur haline gelmedi mi? Olaylar hepimizin malumu.

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ”Tarih tekerrürden ibarettir” sözünü boşuna söylememiş.  Yeniçerilerin Osmanlı’ya yaptıkları ihanetin benzeri şimdi ülkemizde yaşanmıyor mu?

Atatürk’ün önderliğinde, ülkemizi kalkındırmak amacıyla, kurulmuş bu siyasi parti tıpkı yeniçeriler gibi attığımız  her ileri adıma ”istemezük” diye karşı çıkmıyor mu? Kasetler yaptırıp ülkemizi kötülemek muhalefet yapmak mı? Ya AB denülkemize yaptırımlar yapılmasını dilenmeleri? Ya genel müdürlerinin ülkemize gelecek turistleri durdurmak için verdiği beyanlar?

210 milyarlık ”GEZİ KAZIĞI”, faturası daha çıkmamış ”ADALET” kazığı vs. Vs.HALLERİNE ŞÜKRETSİNLER Kİ TÜRKİYE LAİK, DEMOKRATİK VE SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİ. BU NEDENLE II MAHMUT DÖNEMİNDE YAŞANANLARIN  TEKERRÜR ETMESİ İMKAN DAHİLİNDE OLAMAZ ANCAK HER FIRSATTA  BU ”VATANSEVERLER” ÜLKEMİZİN DÜŞMANLARIYLA SAF TUTMAYA DEVAM EDERLERSE 2019 DA AKİL TÜRK MİLLETİ ONLARI SANDIĞA GÖMEREK ASRIN HAYIRLI OLAYININ ALTINA İMZA ATAMAZ MI?

Erkan Hoca

DÜŞÜNCELERİNİ YAZ, SESİNİ DUYUR

Lütfen Yorumunuzu yazınız
Adınız