195 yıl önce Yunanlıların başlattığı Mora isyanında büyük bir trajedi yaşandı. 23 Eylül tarihinde Yunanlı isyancılar, Tripoliçe şehrini ele geçirdi, çocuk kadın demeden görenlerin kanını donduracak işkencelerle yaklaşık 30 bin Türkü katletti.

Üç gün boyunca süren vahşete şahit olan yabancılar bile yıllar sonra kanları donarak bu katliamı hatırladılar.

 

.

1821 Tripoliçe Katliamı…

32.000 Türk Cuma’dan Pazar’a vahşice katledilmiştir. Şehirdeki bir yabancı subay şöyle der ” Yunanistan’daki Türkler arkalarında az iz bırakdılar. 1821 ilkbaharında dünyanın geri kalanı tarafından arkalarından göz yaşı dökülmeden ve farkedilmeden aniden yok oldular” …

İngiliz tarihçi Walter Alison Phillips Tripoliçe katliamı hakkında:  « Üç gün boyunca şehrin sakinleri, bir vahşi çetenin kötülüğüne ve keyfine bırakıldı. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı. Kadınlar ve çocuklar, öldürülmeden önce işkencelere tabî tutuldu.

Katliam o kadar büyüktü ki, Kolokotronis kapıdan hisara kadar atının ayaklarının yere hiç dokunmadığını söyledi. Şehirdeki Yunan zaferinden sonra yol kenarları cesetler ile doldu. Kadınların ve çocukların bulunduğu Müslüman kitleleri, yakınlardaki dağlarda sığır gibi doğrandı. »

19 Ağustos 1821 günü kapılar açılınca, Yunanlar hemen içeriye hücum etti ve kaçabilen 160 kişi dışında 3000 kişilik tüm nüfusu öldürdü. Tarihçi Phrantzes adlı Yunanlı bir rahibin katliama tanıklık ettiğini söyledi ve onun anlattıklarından yola çıkarak aşağıdaki tanımı yaptı: Mermiler ve kılıçlarla yaralanmış kadınlar kaçmak umuduyla denize koştu, bu sırada kasten vuruldular. Kollarında bebekleri olan annelerin kıyafetleri çalındı ve tek gizlenme yeri olan denize koştular, suda çömelirken insan olmayan tüfekli askerler tarafından vuruldular. Yunanlılar bebekleri annelerinin kollarından aldı ve kayalara vurdu. Üç ve dört yaşlarındaki çocuklar denize atılarak boğuldu. Katliam bittiğinde cesetler ya denize atıldı ya da sahile yığıldı ve bir salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya kalındı. Olayların başlamasından önce Yunanistanda 50 000’e kadar Türk yaşamaktaydı. 1821 yazına gelindiğinde onların neredeyse tamamı öldürülmüş veya kaçmak zorunda bırakılmışlardı.

 

3- Mora Katliamı

 

26 Mart-22 Nisan 1821 arasında 25.000 Türk katledilmiştir. Ağustos 1821’de 3.000 Türk katledilmiştir.

 

4- Atina’da sadece 190’ı askerlik yapmaya uygun olan 1190 Türk güvende olacaklarına ilişkin verilen sözler nedeniyle teslim oldu. W. Alison Phillips’e göre, bunu bu korkunç savaşta pek çok benzeri olan korkunç bir sahne izledi.

 

Agrinio kasabasında 500 Müslüman katledildi.

 

5- Ege adaları 1821 yılının mart ayında, Yunanlar tarafından Sakız Adası’na bir saldırı düzenlendi ve adadaki tüm Türkler katledildi.

 

Hydra adasında 90 Türk katledildi

 

6- Girit Katliamı

16 Ağustos 1866 sadece bir gecede 30.000 olmak üzere devam eden süreçte 40.000 civarında Türk katledilmiştir. 50.000 Türk Kandiye kalesine sığınmış, 60.000 Türk ise Anadoluya iltica etmiştir.

 

7- Balkan İlleri

1877-1878 Çoğunluğu Bulgarlar tarafından olmak üzere Bulgar, Yunan ve Sırp-Karadağlılar tarafından 500.000 Türk öldürüldü, 1.000.000 Türk sürgün edildi. Bulgar ordusu içerisinde gönüllü Ermeni askerleri vardı…

 

8- Kafkas Bölgesi

(1877-1878)  300.000 Türk, Ermeniler tarafından katledilmiş, 260.000 Türk ise kayıp

 

9- Girit Etea Köyü katliamı

Küçük bir kız çocuğu dışında tüm köy halkı katledildi. Net rakam ?

 

10- 1913 Kosova Katliamı

25.000 Türk , Sırplar tarafından katledilmiştir.

 

11- Makedonya Katliamı 1912-1913

Sırp ve Yunanlarca 700.000’den fazla Türk katledilmiştir.

 

12- Poroi Katliamı 1912-1913

200.000 Türk katledilmiştir

 

13- Serez Katliamı 1912-1913

Bulgarlar tarafından 10.000 Türk Katledilmiştir

 

14- Edirne Katliamı 1912-1913

Bulgarlar tarafından 5.000 Türk katledilmiştir

 

15- Drama Katliamı 1912-1913

700 Türk katledilmiştir

 

16- Dedeağaç Katliamı 12 Kasım 1912

Bulgarlar tarafından 170 Türk katledilmiştir

 

17- Ferizovik Katliamı 1912

380 Türk katledilmiştir.

 

18- Doxato Katliamı 1913

400 Türk katledilmiştir

 

19- Vodina Katliamı 1913

300 Türk katledilmiştir

 

20- Dedeağaç Katliamı 1912

245 çocuk ve 276 kadınla 1387 erkek katledilmiştir

 

(devamı var…) F.Ö.

 

DÜŞÜNCELERİNİ YAZ, SESİNİ DUYUR

Lütfen Yorumunuzu yazınız
Adınız