SÜMERLER VE HİTİTLER

Güney Irak’ta yaşayan ve ilk yazıyı kullanarak insanlık aleminde ‘Tarih’i başlatan Sümerler’ Türk değildir. Sümerce henüz hiçbir dil grubuna bağlanamadı. Anadolu’da güçlü bir devlet kuran Proto-Hititler ve Hititler, Türk değildir. Ari gruptandırlar. Üstelik isimlerini vaktiyle yanlış okuyarak ‘Etiler’ demişiz. Bu kavimleri bizim nesil, okullarda Türk diye okudu. Hala öyle ise, tarih ilmi incinir ve gerçeği öğrenen Türk gencinin güveni sarsılır.

ROMA’YI KİM YAKTI?

Roma şehri Milad’dan sonra 64 yılında yandı. 27 Yaşındaki İmparator Neron’un emriyle yakıldığı Hristiyanların ve bu hükümdarın muhaliflerinin iftirasıdır. Neron, Hristiyanları aslanlara yedirdi. Bu yeni dini, düzene aykırı bulup ortadan kaldırmaya çalıştı. Ama cihan devletinin taht şehri, dünyanın en büyük beldesi olan Roma’yı yakmadı. Kuvvetli ihtimalle Roma, İmparator’dan öç almak isteyen Hristiyanlar’ca yakıldı.

BALTACI VE KATERİNA

Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem (Osmanlı İmparatorluk Başbakanı ve Başkomutan) Osmancıklı Baltacı Mehmed Paşa, 20 Temmuz 1711 günü, Çar Büyük Petro’nun yönetimindeki Rus ordusunu Prut’ta (Moldova) çepeçevre kuşattı. Petro’nun çadırında 27 yaşındaki metresi Katerina da bulunuyordu ki Çar’la nikahlanıp 1725’te Petro ölünce hükümran imparatoriçe olarak yerine tahta geçmiştir (Prut’ta Çar 39 ve Baltacı 51 yaşlarında idiler). Katerina’nın o gece Baltacı’nın otağına gidip geceyi geçirmesi ve mücevherlerini vermesi, masaldan ibarettir. Katerina mücevherlerini Mareşal Şeremetiev’le göndermiş, ne gece ne gündüz Baltacı ile asla yüz yüze gelmemiştir. Bu gerçeği bugün, bütün tafsilatı ile biliyoruz.

SULTAN CEM DE ZEHİRLEDİ

Fatih Sultan Mehmed’in küçük oğlu Sultan Cem, 25 Şubat 1495’te Napoli’de hastalanarak öldü. 35 Yaşını 2 ay, 3 gün geçiyordu. Ağabeyi İkinci Sultan Bayezıt’tan rüşvet alan Papa Altıncı Alessandro Borgia tarafından etkisini bir müddet sonra gösteren zehirle zehirlenerek, o sırada İtalya’yı istila eden Fransa kralı Sekizinci Charles (Şarl’a) teslim edilmişti. Bu Papa, tarihin tanıdığı en büyük zehir uzmanı olarak tanımlanmaktadır. Sultan Cem’in de babası gibi İtalya Kökenli biri tarafından zehirlenerek öldürülmesi ilgiye değer.

SULTAN AZİZ TRAJEDİSİ

Fatih’in 13. kuşak torunu olan Sultan Abdülaziz, 4 Haziran 1876 sabahı saat 09:36’da İstanbul’da Fer’iye Sarayı’ndaki tek başına hapsedildiği odada öldü. 46 Yaşını 3 ay, 14 gün geçiyordu. Her iki kolunun şah damarı bıçakla kesilmişti. Can çekişirken odasından alınıp saray karakoluna götürüldü. 5 Gün önce tahttan indirilmişti. Donanma ve ordu aşkı ile askeri gücümüzü arttırmıştı. Tahttan indirilmesi komplosuna İngiltere büyük elçisi Lort Eliot ve BIS (British İnettilgence Service) de karışmıştır. Hal’ (tahttan indirme) ve katl (öldürme) emrini veren eski sadrazam serasker Müşir Hüseyin Avni Paşa’dır. Sultan Aziz’in tahttan indirilmesi, Osmanlı devlet düzenini altüst etmiş ve imparatorluğumuza bugüne kadar onarılmaz çok büyük zararlar vermiştir.

YUSUF İZZEDDİN KATLEDİLDİ

Sultan Aziz’in büyük oğlu Veliahd Yusuf İzzeddin Efendi, babasından 40 yıl sonra, 1 Şubat 1916 günü saat alaturka 2.05’te Zincirlikuyu’daki sarayında öldü. 58 yaşını 3 ay, 21 gün geçiyordu (yerine amca oğlu Sultan Vehideddin veliahd oldu). Babası gibi kol damarını kesip intihar etti şeklinde açıklandı. Birinci Cihan Savaşı’nın karanlık günleri idi ve sıkı yönetim vardı. Kimsede bu berbat komediye itiraz edecek mecal ve heves yoktu. Cinayeti hükümet her şeyin alasını yaptıklarına itikad ettiği Almanların gizli servisine yaptırdı. Yusuf İzzeddin Efendi, yanına Enver’i alarak Çanakkale cephesini mareşal üniforması giyerek ziyaret etmiş, Türk askerinin nasıl kırıldığını görünce dünyasını şaşırarak hasta halde İstanbul’a dönmüştü. Olağanüstü gizlilikte münferit (Almanyasız) sulh teşebbüslerine girişti. Aynı fikirde olan subaylarımız çoktu. Bunu vatan hainliği sayan ve teşebbüsü başındaki kişiyi yok ederek önlemek isteyen Enver Paşa engelledi. Türkiye savaştan çekilebilse idi, bir milyon Türk’ün daha cephede yahut sefalet ve açlıktan ölmesi Anadolu’da Yunan işgal ve vahşeti olmayacaktı.

FATİH VENEDİK AJANLARINCA ZEHİRLENDİ

Fatih İkinci Sultan Mehmed, 26 sefer-i hümayunu başında, 25 defa başkomutanlık ettiği dünya galibi ordusundaki otağ-ı hümayununda, 3 Mayıs 1481 günü saat 16’da, Venedik ajanları tarafından zehirlenerek öldü. 49 Yaşını 1, ay 6 gün geçmişti. Saltanatı 31 yıl, 22 gündür. Osmanlı Cihan Devleti’nin temellerini öylesine atmıştı ki, torunu Yavuz Sultan Selim 1517’de gerçekleştirdi. Fatih İkinci Sultan Mehmed, Türklerin bütün tarihleri boyunca bugüne kadar yetiştirdikleri en büyük şahsiyettir (Atatürk’ün bu hükmünü biz tarihçiler de kabul ediyoruz).

DÜŞÜNCELERİNİ YAZ, SESİNİ DUYUR

Lütfen Yorumunuzu yazınız
Adınız